viernes, octubre 09, 2015

BABYMETAL - Gimme chocolate!Give me chocolate!

Give me chocolate!

Ata tata tata zukkyun!
Wa tata tatata dokkyun!
Zukyun! Dokyun!
Zukyun! Dokyun!
Yada! Yada! Yada! Yada!
NEVER! NEVER! NEVER!

C! I! O! Chokorēto
Chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii ka na?
Demo ne chotto Weight
Chotto saikin shinpai nandesu
Dakedo chokorēto chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii ka na?
Demo ne chotto Wait
Chottomatte
Cho! Cho! Cho!

Give me!

Give me chocolate!

Ata tata tata zukkyun!
Wa tata tatata dokkyun!
Zukyun! Dokyun!
Zukyun! Dokyun!
Mada! Mada! Mada! Mada!
NEVER! NEVER! NEVER!

C! I! O! Chokorēto
Chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii yo ne?
Demo ne chotto Weight
Chotto saikin shinpai nandesu
Dakedo chokorēto chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii yo ne?
Demo ne chotto Wait
Chottomatte
Cho! Cho! Cho!

Give me!

Too too late! Too too late!
Too too P! P! P! Come on!

Give me chocolate!

Ata tata tata zukkyun!
Wa tata tatata dokkyun!
Zukyun! Dokyun!
Zukyun! Dokyun!
Yada! Yada! Yada! Yada!
NEVER! NEVER! NEVER!

Yabai chō! Chō! Hādo
Chō! Ippai ganbattandesu
Dakara chotto (hāto)
Chotto dake onegai nandesu
Hayaku chokorēto chokorēto
Cho! Cho! Cho! Chōdai
Yokose chokorēto
Chokorēto puriizu!

C! I! O! Chokorēto
Chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii desho?
Da yo ne chō! Chō! GOOD
Chō! Happii de ganbacchaundesu
Dakara chokorēto chokorēto
Cho! Cho! Cho! ii desho?
Da yo ne chotto dake
Chotto dake tabe chaou!

Too too late! Too too late!
Too too P! P! P! Come on!